DAVETTürkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV ) henüz 3 yaşında olmasına rağmen kuruluş amaçları doğrultusunda hedeflerine ilerlemeye, büyümeye devam ediyor. Bilimsel Araştırmaları detaylı şekilde planlamak, organize etmek ve sonuçlarını, önerilerimizi paylaşmak en çok heyecan duyduğumuz alan… Bütün bir yılın süren çalışmalarını, Aile Hekimliği ve Acil Hekimlikte güncellenen bilgileri bir araya geldiğimiz kongremizde meslektaşlarımızla paylaşıp, bilimsel ve sosyal olarak birarada olmanın keyfine varıyoruz.2018’de yaşanan kurlardaki dalgalanma tüm sektörleri etkilediği gibi konusu sağlık olan sektörleri de derinden etkiledi. Bu gerçeklerden yola çıkarak TL üzerinden kongre planlamanın ve sunmanın en doğru yaklaşım olacağı aşikardır. Kongremiz kalitesinden ödün vermeyerek katılan hekimlerin, hocalarımızın takdir ve beğenisini kazanmaya devam edecektir. Bu yenilikçi konsept ve yaklaşımla gelecek için tuttuğumuz projeksiyon herkese ışık olmaya devam edecektir. ARGEV Kongresi ekonomik olması nedeniyle sektör paydaşlarına nefes aldırması yanında hekimlerin sponsorlar dışında kendi ücretlerini ödeyerek katılım sağladıkları bir kongre olmasıyla da getirdiği heyecan ile liderliğini devam ettirecektir.Her yıl güncellenen bilgiler, en çok merak edilen konular, son gelişmeler, yeni çıkan algoritmalar ve değişen bilimsel gerçeklerin paylaşıldığı, bilimsel araştırmacı aile hekimlerinin araştırmalarını paylaştığı 3. Ulusal Kongremiz’de sizleri de aramızda görmek bize onur verecektir.Sevgilerimizle,Dr. Murat GİRGİNER
KONGRE BAŞKANI

  KONGRE DÜZENLEME KURULU

 • Dr. Funda Arpacı
 • Dr. Senem Aslan
 • Av. Arda Aşık
 • Doç. Dr. Olgun Göktaş
 • Dr. Taylan İnal
 • Dr. Şenay Karataş
 • Dr. Bilgen Küçük
 • Dr. Alp Oktay
 • Dr. Filiz Ödemiş
 • Dr. Taner Ödemiş
 • Dr. Nevin Özdilek
 • Dr. Umut Emre Yurtcan


 • KONGRE BİLİMSEL KURULU

 • Dr. Funda Arpacı
 • Dr. Senem Aslan
 • Doç. Dr. Bülent Erbil
 • Prof. Dr. İlker Ercan
 • Prof. Dr. Canan Ersoy
 • Doç. Dr. Olgun Göktaş
 • Dr. Taylan İnal
 • Dr. Şenay Karataş
 • Dr. Bilgen Küçük
 • Prof. Dr. Nursu Çakın Memik
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Seyit
 • Dr. Alp Oktay
 • Prof. Dr. Cem Oktay
 • Dr. Filiz Ödemiş
 • Dr. Taner Ödemiş
 • Dr. Nevin Özdilek
 • Dr. Öğr. Üyesi Harun Yıldırım
 • Dr. Umut Emre Yurtcan

* İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ARGEV BURSUDeğerli Meslektaşım,

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (ARGEV) olarak aile hekimliğinde yoğunlukla bilimsel araştırmalar, Sürekli Tıp eğitimleri ve aile hekimliğini geliştirici algoritmalar üzerine çalışmakta ve emek vermekteyiz. Bu alanda 4 yıldır aile hekimliğinin bilimsel prestiji ve gücünü ortaya koymaya çalışmaktayız. Tamamladığımız bilimsel araştırmalar Obezite, D vitamini, Mevsimsel aşılar, Hipertansiyon gibi aile hekimliği pratiğimizde sıkça karşılaştığımız güncel konular hakkındadır ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Vakfımızda üyelik sistemi bulunmamakta çalışma grupları gönüllülük esasına dayanmaktadır. Siz de ARGEV çalışmalarına aktif destek vermek Araştırma ve Eğitim gruplarında gönüllü olarak yer almak istiyorsanız aşağıda bulunan form ile bilgilerinizi bize iletip ARGEV ailesine katılabilirsiniz.

ARGEV olarak bu form ile çalışma gruplarına katılım sağlayan aile hekimlerine, 5-8 Kasım 2019 Kıbrıs Concorde Deluxe Resort Otel’de gerçekleştireceğimiz 3. ARGEV Kongremize ARGEV Bursu ile indirimli katılma hakkı tanınacaktır.

Katılım ve destekleriniz bizi mutlu edecektir. Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. Murat Girginer
Kongre Başkanı
BİLİMSEL PROGRAM5 KASIM 2019 SALI

16.00 - 16.15
Açılış Konuşması
16.15 - 18.00
Telomer - Telomeraz ve Yaşlanma Paneli
Telomer Tabanlı Bireyselleştirilmiş Anti-Aging ve Genetik Koruyucu Hekimlik
Prof. Dr. Hakan Cangül
Oksidatif Stresin Telomer ve Yaşlanma Üzerine Etkileri
Uzm. Dr. Ercüment İlgüz

Oturum Başkanları: Dr. Taner Ödemiş, Dr. Mehtap Yılmaz

6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

09.00 – 10.00
Sözel Bildiri Oturumu
10.00 - 10.15
Kahve Arası
10.15 – 11.00
Kombine Ağrı Kesiciler ve Akılcı İlaç Kullanımı
Ecz. Huriye Tibet

Oturum Başkanı: Dr. Bilgen Küçük
11.00 - 11.15
Kahve Arası
11.15 - 12.15
Çocukluk Çağında Mikrobiata
Doç. Dr. Şirin Güven

Oturum Başkanları: Dr. Filiz Ödemiş, Dr. Erhan Kutsal
12.15 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.30
Polifarmasiye Dikkat ! İpin Ucu Kaçmasın
Prof. Dr. Atila Karaalp

Oturum Başkanları: Dr. Zerrin Timur, Dr. Funda Düven
14.30 - 14.45
Kahve Arası
14.45 - 15.45
Çocuklarda ve Ergenlerde Ekran Bağımlılığı
Prof. Dr. Nursu Çakın Memik

Oturum Başkanı: Dr. Senem Aslan
15.45 - 16.00
Kahve Arası
16.00 - 16.45
“En İyi Terapistim; Ben”
Dr. Cem Keçe

Oturum Başkanları: Dr. Funda Arpacı, Dr. Yusuf Karayürek

7 KASIM 2019 PERŞEMBE

09.00 - 10.00

Acil Yaklaşımlar Kursu

Oturum - 1 - Temel Yaşam Desteği
Doç. Dr. Bülent Erbil

Oturum Başkanı: Dr. Alp Oktay
10.00 - 10.15
Kahve Arası
10.15 - 11.00
Oturum - 2 - Anaflaxi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Seyit

Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Taylan İnal
11.00 - 11.15
Kahve Arası
11.15 - 12.15
Oturum - 3 - Çevresel Aciller
Dr. Ögr. Üyesi Harun Yıldırım

Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Taylan İnal, Dr. Şenay Karataş
12.15 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.30
Fonksiyonel Tıp
Prof. Dr. Zeynep Tartan

Oturum Başkanı: Dr. Nevin Özdilek
14.30 - 14.45
Kahve Arası
14.45 - 15.45
Gıda Güvenliği Derneği
Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi
Prof. Dr. Bensu Karahalil, Prof. Dr. Murat Baş
15.45 - 16.00
Kahve Arası
16.00 - 17.00
Hasta Hekim İlişkilerinde İkna ve Etkilemenin İlkeleri
Önder Mumcuoğlu

Oturum Başkanı: Dr. Murat Girginer

8 KASIM 2019 CUMA

09.00 - 10.00
D Vitamini Hipertansiyon Çalışması
Doç. Dr. Olgun Göktaş

Oturum Başkanı: Dr. Murat Girginer
10.00 - 10.15
Kahve Arası
10.15 - 11.00
Hipertansiyon Çalışması
Doç. Dr. Olgun Göktaş

Oturum Başkanı: Dr. Murat Girginer
BİLDİRİLER


BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI
Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 18 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 10 Eylül 2019 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongre esnasında dağıtılacak Bildiri CD’sinde, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.


Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 10 Eylül 2019

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 27 Eylül 2019 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.


YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiriler, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 3. ARGEV Aile Hekimleri Kongresi'nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "Abstract Module"den da sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:


Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Telefon: (0216) 410 44 14
E-Posta: support@abstractmodule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.


KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ ERKEN DÖNEM
(3 Haziran 2019 tarihine kadar)
GEÇ DÖNEM
(3 Haziran 2019 tarihinden sonra)
Aile Hekimi 700 ₺ 775 ₺
Firma Temsilcisi 750 ₺ 800 ₺
Refakatçi Kayıt Ücreti 400 ₺ 400 ₺

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre çantası
 • Konuşma Özetleri ve Poster Bildirilerin de yer aldığı kongre CD’si (izin alınmış olanlar)
 • Cep program kitapçığı
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firmaların aktivitelerine katılım
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım
 • Kongre katılım sertifikası

REFAKATÇI KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Firmaların düzenledigi sergi ve stand alanlarını izleme ve firma aktivitelerine katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım

Önemli Not;
 • Bilimsel kongrelere firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Refakatçi kayıt ücreti hekim olmayan refakatçiler için geçerlidir.
* Kayıt fiyatlarına KDV ilave edilecektir.

KONAKLAMA ÜCRETLERI

OTEL ERKEN DÖNEM
(3 Haziran 2019 tarihine kadar)
GEÇ DÖNEM
(3 Haziran 2019 tarihinden sonra)
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada İkinci Kişi Farkı Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada İkinci Kişi Farkı
CONCORDE LUXURY RESORT 2.800 ₺ 1.100 ₺ 2.975 ₺ 1.100 ₺
 • Otele giriş 5 Kasım saat 14:00 olup, ayrılış 8 Kasım 2019 saat 12:00'dır. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitliği doğrultusunda yardımcı olunacaktır.
 • Kongre oteli olan Concorde Luxury Resort Hotel’de konaklama 3 gece ve Ultra her şey dahil konseptindedir.
 • Otelde konaklama 3 gece olup, daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ(Günlük) 295 ₺ + KDV (18:00’a kadar geçerlidir.)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların, refakatçilerin ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Concorde Luxury Resort Hotel’de “Ultra her şey dahil” konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Otelde alınacak sabah ve aksam yemekleri dahil değildir.

Dış katılımcı farkı;
* * Concorde Luxury Resort Hotel’de verilecek olan öğle yemeği (5 - 8 Kasım 2019 tarihlerinde geçerlidir).
* * Otelin Ultra her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. (Sabah ve Aksam yemekleri dahil değildir).

TRANSFER

5 - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında, transferlerini NETKON firmasına bildirmiş tüm katılımcıların transferleri gidiş - dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) olarak yapılacaktır. Tek yön toplu transfer (En az 10 kişi olması durumunda toplu transfer ücreti geçerli olacaktır) ücreti 175 ₺ ’dir. Bu transfer fiyatı 5 Kasım 2019 geliş, 8 Kasım 2019 dönüş şeklindeki toplu transferler için geçerlidir. Bu tarihler dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön transfer ücreti 375 ₺ olarak ücretlendirilecektir. Özel transferler için lütfen NETKON firması ile irtibata geçiniz.

HESAP NUMARALARI

HESAP ADI: DMC İPEK YOLU TURİZM HİZMETLERİ VE YATIRIMLARI LTD ŞTİ.
HESAP: 6296046
IBAN TL: TR 54 0006 2001 2750 0006 2960 46
ŞUBE: MANAVKUYU - Şube Kodu: 1275

FİRMA ÖNEMLI NOT:

Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan İŞ KOD: 19006 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur. Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinin (Kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLI NOT:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan İŞ KOD: 19006 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka Ad-Soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (Kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir

İPTAL KOŞULLARI:

 • 20 Eylül 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50’si iade edilecektir.
 • 21 Eylül 2019 ve sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.
 • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Tüm iade işlemleri Kongre bitiminde yapılacaktır.BASINDAN VE GEÇMİŞ KONGRELERİMİZDEN KARELER

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Kongre Genel Sekreteri
Dr. Nevin Özdilek
   nevin72@gmail.com
   Kongre Bilimsel Sekreteri
Uzm. Dr. Umut Emre Yurtcan
   umutyurtcan@hotmail.com

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

    Tel : 0 216 250 66 09
   E-Mail: argevkongre2019@netkongre.com